komunikaty

Krajowy Zjazd Lekarzy Rodzinnych

Ponad 160 specjalistów medycyny rodzinnej, liczni wykładowcy i wystawcyuczestniczyli w XXVI Krajowym Zjeździe Lekarzy Rodzinnych, który odbył się 17-18 maja w Lipowym Moście koło Supraśla. W ramach niemal 30 wykładów i warsztatów eksperci dzielili się swoją praktyczną wiedzą i doświadczeniem, nie tylko z zakresu medycyny rodzinnej, ale również diabetologii, kardiologii, pediatrii, wakcynologii, psychiatrii, zdrowia publicznego oraz pulmonologii.

 

–Jak zwykle nie zawiodła frekwencja i pogoda – mówi lek. Joanna Szeląg , przewodnicząca komitetu organizacyjnego zjazdu. – To już majowa tradycja, że co roku na Podlasiu spotykają się specjaliści medycyny rodzinnej z całej Polski. Niektórzy przyjeżdżają na nasze konferencje już od 26 lat, dlatego traktujemy ten zjazd jak spotkanie przyjaciół, których łączy jedna pasja – medycyna rodzinna. Bogaty program merytoryczny i kuluarowe spotkania przyciągają również młodych lekarzy, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z medycyną rodzinną.

 

Tegoroczna konferencja była także okazją do świętowania przypadającego w tym roku dwudziestolecia działalności Porozumienia Zielonogórskiego w polskim systemie ochrony zdrowia.

–Bogata historia naszej organizacji pełna jest wydarzeń, które wpłynęły na jej obecne znaczenie dla milionów pacjentów. Wszystko zaczęło się od reform związanych z transformacją ustroju polityczno-gospodarczego na początku lat 90. ub. stulecia – wspominała podczas rocznicowego spotkania lek. Joanna Zabielska-Cieciuch, prezes Podlaskiego Związku Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie.

 

W ramach konferencji odbyła się także debata „Rok Opieki Koordynowanej” prowadzona przez Aleksandrę Kurowską,redaktor naczelną portalu „Co w zdrowiu”. Do debaty zostali zaproszeni eksperci medycyny rodzinnej: prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, Jacek Krajewski, Tomasz Zieliński, Joanna Zabielska-Cieciuch oraz Adam Boruch. Spotkanie, zdominowała dyskusja o tym, jak zachęcić inne podmioty POZ do realizacji koordynacji. Eksperci zastanawiali się także, co nowego w ramach tego programu można wdrożyć. Zdaniem uczestników spotkania opieka koordynowana zmieniła sposób opieki nad pacjentami, podkreślali oni także, że już widać pierwsze tego efekty.

 

Zjazd zakończył liryczno-satyryczny wieczór z poezją Małgorzaty Stokowskiej-Wojdy, która z Porozumieniem Zielonogórskim jest związana od lat, a hobbistycznie pisze wiersze, medyczne felietony i artykuły oraz… bajki.

 

Głównym organizatorem XXVI Krajowego Zjazdu Lekarzy Rodzinnych była Federacja Porozumienie Zielonogórskie. Współorganizatorami: Podlaski Oddział Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku, Podlaski Oddział Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.